Het gezinscontract© kan naast het samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden bij de Netwerknotaris worden gemaakt. Hieronder staat voor partners met kinderen die willen gaan samenwonen een checklist. Aan de hand van deze checklist kun je kijken of het gezinscontract voor jullie interessant is. 

1. Welke situatie is voor jullie van toepassing?


1. Een van ons heeft een of meer kinderen uit een eerdere relatie.

Wij adviseren in plaats van een gezinscontract een meerouderclausule © in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden op te nemen. 

2. Wij hebben beiden een of meer kinderen uit een eerdere relatie.

Ga naar vraag 2. 

3. Wij hebben naast kinderen uit een eerdere relatie ook samen een of meer kinderen.

Ga naar vraag 2. 

4. Wij hebben naast kinderen uit een eerdere relatie ook samen een kind op komst.

Ga naar vraag 2.


2. Is er sprake van co-ouderschap met de andere ouder van de kinderen waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een ouderschapsplan?


Ja 

Ga naar vraag 3.

Nee

Wij adviseren om tegelijkertijd met het gezinscontract ook te werken aan het vastleggen van afspraken met de andere ouder van de kinderen zodat de afspraken van het gezinscontract en het ouderschapsplan goed op elkaar aansluiten. Ga door naar vraag 3.


3. Is het voor jullie duidelijk wie welke kosten betaalt voor de kinderen?


Ja

Dit kan zwart op wit worden gezet in het gezinscontract.

Nee

Het is goed om hierover na te denken zodat er achteraf geen ruzie over kan komen; de afspraken kunnen worden vastgelegd in het gezinscontract.

4. Vinden jullie dat je partner zich ook bezig mag of moet houden met de opvoeding van je eigen kind/kinderen?


Ja

In het gezinscontract kun je een regeling opnemen wat er moet gebeuren als jullie opvoedstijlen van elkaar afwijken en welke gedeelde opvoednormen jullie hebben.

Nee

Dan kun je dit zo afspreken in het gezinscontract.


5. Hebben jullie al nagedacht over hoe jullie willen omgaan met foto’s en berichten over jullie kinderen op sociale media?


Ja

Die afspraken kunnen jullie opnemen in het gezinscontract. We adviseren deze afspraken uit te breiden naar de situatie van uit elkaar gaan om te voorkomen dat er over elkaars kinderen wordt geklaagd op de sociale media.

Nee

Wij kunnen jullie helpen afspraken hierover te maken en deze vastleggen in het gezinscontract.


6. Voelen jullie er wat voor om huisregels en huistaken met elkaar en de kinderen af te spreken?


Ja

Aan het gezinscontract kunnen we een lijst met huisregels en huistaken vastmaken. Daarmee is dan voor iedereen in het gezin duidelijk wat van hem/haar wordt verwacht.

Nee

Misschien dat er andere onderwerpen zijn die jullie in het gezinscontract willen regelen.


7. Willen jullie afspraken maken over de privé-eigendommen van jullie kinderen? Mogen de kinderen met elkaars speelgoed, spelcomputers etc. spelen? Of elkaars kleding dragen?


Ja

In het gezinscontract kunnen we deze afspraken vastleggen en desgewenst ook een lijst met privé-eigendommen van de kinderen aan het gezinscontract vastmaken. Het kan maar duidelijk zijn van wie wat is.

Nee

Misschien een onderwerp om toch over na te denken: we zien in de praktijk dat er over dit soort zaken ruzie in het gezin kan ontstaan.

verder in het nieuws

23 juli 2021nieuws

Belastingvrij schenken voor de eigen woning onder de loep

Iedere Nederlander kan ruim 100.000 euro belastingvrij schenken aan een ander. Degene die de schenking krijgt, de begunstigde, moet dit bedrag in een eigen woning steken. Bijvoorbeeld door er een...

lees verder >
14 mei 2021nieuws

Gezien in Max Meldpunt: een recreatiewoning met zorgen. Maar het kan gelukkig anders.

Nu de zomer nadert en we door de pandemie ontdekken hoe fijn Nederland als vakantieland kan zijn, is het kopen van een chalet op een vakantiepark voor veel Nederlanders een...

lees verder >
19 april 2021nieuws

Er komt een wetswijziging voor erfbelasting voor weeskinderen

In november 2020 maakte het tv-programma Kassa in samenwerking met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen een item over Linda, die toen terminaal ziek was, en haar 13-jarige zoon...

lees verder >
direct notariële hulp