Nieuwe huwelijksregels: minder delen als basis

4 oktober 2016nieuws

Nieuwe regels brengen verandering in de traditie van de gemeenschap van goederen in Nederland. Al heel lang wordt bij een echtscheiding (bijna) alles fifty-fifty-gedeeld, als paren niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Kort samengevat is het uitgangspunt van de nieuwe huwelijksregels dat bij een scheiding niet meer alles fifty-fifty wordt gedeeld. De nieuwe huwelijksregels hebben als basis: minder samen delen.

Basisregel 1: voorhuwelijkse bezittingen en schulden

Eigen bezittingen en schulden van ieder van de partners worden niet gedeeld bij een scheiding. Met ‘eigen’ wordt bedoeld dat die bezitting of schuld niet ook van de andere partner is. Een voorbeeld: het geld op een rekening op naam van een van de partners hoeft niet gedeeld te worden bij echtscheiding. Het geld dat op een en/of-rekening op naam van beide partners staat, moet bij een scheiding wel worden gedeeld. 

Basisregel 2: erfenissen en schenkingen

Erfenissen en schenkingen worden niet gedeeld bij een scheiding. Het maakt daarbij niet uit of je de erfenis of schenking hebt gekregen voorafgaand of tijdens de periode dat je getrouwd was. Nu is het nog zo dat erfenissen en schenkingen wel bij scheiding gedeeld moeten worden als degene die je een erfenis nalaat of schenkt daarover niks bepaald heeft. Met een uitsluitingsclausule kan onder de huidige regels worden voorkomen dat een erfenis of schenking bij een scheiding gedeeld moet worden.

Basisregel 3: tijdens huwelijk samen delen

Alles wat je tijdens de periode dat je getrouwd bent, deel je bij een scheiding fifty-fifty. Dat geldt zowel voor de bezittingen als de schulden. Als je voordat jullie gingen trouwen samen bezittingen hadden, dan deel je die bij een scheiding ook fifty-fifty.

Een voorbeeld:
Erik en Marieke wonen in een huurwoning. Ze hebben samen een sloep gekocht. Erik vraagt Marieke ten huwelijk en als ze twee jaar getrouwd zijn wordt hun eerste kindje geboren. Ze besluiten buiten de stad te gaan wonen in een koopwoning. Als het huwelijk misloopt moeten Erik en Marieke beslissen hoe hun gezamenlijke bezittingen worden verdeeld: wie krijgt de sloep en wie het huis? Ze komen er uiteindelijk op uit dat beide verkocht moeten worden. De verkoopopbrengst (na aftrek van de hypotheek) delen ze fifty-fifty.

Scheiding

Op het moment van scheiding moet het volgende duidelijk worden:
- welke eigen bezittingen en schulden had ieder van jullie toen jullie gingen trouwen? (de basisregel 1)
- welke erfenissen en schenkingen heeft ieder van jullie gekregen? (de basisregel 2)
Alles waarvan niet duidelijk is of het tot de basis 1 of de basis 2 hoort, wordt fifty-fifty gedeeld. Het is dus belangrijk dat je bewijs hebt bij een scheiding.

Bedrijf

Heeft een van de partners bij het sluiten van het huwelijk een bedrijf? Dan hoeft (de waarde van) het bedrijf bij een scheiding niet te worden gedeeld. Als een bedrijf tijdens het huwelijk wordt gestart of in handen komt van een de partners, dan moet bij scheiding (de waarde van) het bedrijf wel worden gedeeld.

Schulden

Door de nieuwe huwelijksregels hoef je schulden die een van beiden voorafgaand aan het huwelijk had, niet meer samen te delen. Maar schuldeisers kunnen zich voor de helft wel op gezamenlijke bezittingen verhalen.

Wel alles samen delen

Het is nog steeds mogelijk om bij scheiding alle bezittingen en schulden samen te delen. In sommige gevallen is het daarvoor nodig bij de notaris huwelijkse voorwaarden te maken.

Hoe lang duurt het nog?

De wet waarin de nieuwe huwelijksregels staan is door de Eerste Kamer aangenomen. De datum vanaf wanneer de nieuwe huwelijksregels gelden is waarschijnlijk 1 januari 2018. De nieuwe huwelijksregels gelden niet voor stellen die al getrouwd zijn.

verder in het nieuws

23 juli 2021nieuws

Belastingvrij schenken voor de eigen woning onder de loep

Iedere Nederlander kan ruim 100.000 euro belastingvrij schenken aan een ander. Degene die de schenking krijgt, de begunstigde, moet dit bedrag in een eigen woning steken. Bijvoorbeeld door er een...

lees verder >
14 mei 2021nieuws

Gezien in Max Meldpunt: een recreatiewoning met zorgen. Maar het kan gelukkig anders.

Nu de zomer nadert en we door de pandemie ontdekken hoe fijn Nederland als vakantieland kan zijn, is het kopen van een chalet op een vakantiepark voor veel Nederlanders een...

lees verder >
19 april 2021nieuws

Er komt een wetswijziging voor erfbelasting voor weeskinderen

In november 2020 maakte het tv-programma Kassa in samenwerking met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen een item over Linda, die toen terminaal ziek was, en haar 13-jarige zoon...

lees verder >
direct notariële hulp