Prinsjesdag 2019

Op ‘Prinsjesdag’ is de troonrede voorgelezen en zijn de Miljoenennota en het Belastingplan 2020 gepresenteerd. We hebben een aantal highlights voor je op een rij gezet.

Hoger tarief voor de overdrachtsbelasting (maar niet voor woningen)

Als je een woning koopt moet je hierover 2% overdrachtsbelasting betalen als je die woning ‘kosten koper’ hebt gekocht. Als het niet om een woning gaat maar bijvoorbeeld om een bedrijfspand, dan geldt een tarief van 6%. Het kabinet stelt voor dit tarief vanaf 1 januari 2021 te verhogen naar 7%.

Voor woningen verandert er vooralsnog niets. Wel is al eerder aangekondigd dat nog wordt onderzocht of starters op de woningmarkt geholpen kunnen worden met een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Versnelde invoering tweeschijvenstelsel

Vanaf 2020 zijn er nog maar twee ‘belastingschijven’ voor de inkomstenbelasting (box 1). Hiermee heb je te maken als je in loondienst bent. Maar bijvoorbeeld ook als je zzp-er bent. Eigenlijk zou dit nieuwe stelsel pas in 2021 ingaan. Door de versnelde invoering wordt het maximale tarief voor de inkomstenbelasting in 2020 verlaagd naar 49,5%.

Tarief vennootschapsbelasting

De eerder aangekondigde verlaging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door. Dit is de belasting die bijvoorbeeld een bv moet betalen over de winst die wordt gemaakt. Voor winsten boven € 200.000 blijft het tarief in 2020 hetzelfde (25%).

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting geldt voor winsten tot € 200.000 en dit tarief wordt in 2020 wel verlaagd (van 19% naar 16,5%).

Wil je een overzicht van álle maatregelen? Je leest ze op de website van de Rijksoverheid. De plannen worden de komende tijd in de Tweede en Eerste Kamer besproken. Daarom is het nog niet zeker of de plannen zoals die zijn gepresenteerd ook precies zo worden ingevoerd.

Meer weten over de nieuwe plannen van het kabinet en de gevolgen voor jou?

De Netwerknotaris vertelt je er graag meer over.

direct notariële hulp