Netwerk Notarissen komt met donorclausule© i.v.m. nieuwe donorwet

Netwerk Notarissen komt met donorclausule© i.v.m. nieuwe donorwet

Netwerk Notarissen komt met donorclausule© i.v.m. nieuwe donorwet

Netwerk Notarissen bereiden zich voor op de nieuwe wet over donorregistratie. Op dinsdag 13 februari a.s. wordt in de Eerste Kamer over deze wet gestemd. Als de wet wordt aangenomen komt de landelijke notarissenorganisatie met een donorclausule© die kan worden opgenomen in een levenstestament. “Hiermee laat je een instructie achter voor je nabestaanden over wat er met je lichaam moet gebeuren. De nieuwe registratie ‘geen bezwaar’ kan twijfels veroorzaken bij de nabestaanden. Daarnaast is er weinig ruimte tot nuance in het register terwijl de beslissing vaak genuanceerder ligt” zegt Lucienne van der Geld, directeur van de landelijke notarissenorganisatie Netwerk Notarissen. In een levenstestament leg je ook andere zaken vast voor de laatste fase van je leven en wordt anders dan een testament niet pas na je dood geopend.  

stem nabestaanden

Uit de toelichting van Pia Dijkstra aan de Eerste Kamer over de rol van de nabestaanden blijkt dat nabestaanden de orgaandonatie kunnen tegenhouden. Dat is het geval als er ernstige bezwaren zijn bij de nabestaanden of als ze aannemelijk kunnen maken dat de registratie niet overeenkomt met de wensen van de overledene. De stem van de nabestaanden gaat dan vóór op de officiële registratie in het donorregister. “Met de donorclausule in je levenstestament kun je op een eenvoudige manier je nabestaanden instrueren over wat je wilt dat ze met je lichaam doen na je overlijden: tegen de registratie verzetten of orgaandonatie toelaten” licht Lucienne van der Geld toe.

donorclausule

Met de donorclausule in je levenstestament neem je niet alleen het heft in eigen hand. Je helpt er ook de nabestaanden mee. “Door iedereen die geen keuze heeft gemaakt als ‘geen bezwaar’ te registreren, zie je eigenlijk niet meer of er een bewuste keuze is gemaakt. Daardoor kan er bij nabestaanden twijfel ontstaan. Voor nabestaanden is de orgaandonatie een ingrijpende gebeurtenis, zeker als zij niet weten wat de wens van hun geliefde of familielid was op dat gebied. Een bewuste orgaandonor kan in het levenstestament opnemen waarom hij of zij ervoor gekozen heeft de registratie niet te wijzigen,” zegt Van der Geld toe.

meer nuance in levenstestament

In het nieuwe donorregistratiesysteem is weinig ruimte voor nuance. “Er zijn keuzes te maken in het register maar je kunt daarop geen toelichting te geven voor de nabestaanden. Daarnaast is het niet mogelijk om een lijstje te maken van personen die voor je mogen beslissen en kun je ze deze personen geen instructie meegeven”, vertelt Van der Geld. De nieuwe wet biedt de ruimte om buiten het register beslissingen over orgaandonatie vast te leggen. Netwerk Notarissen vindt het levenstestament de meest geschikte plek om dit vast te leggen omdat in het levenstestament ook andere zaken worden opgenomen die van belang zijn rond een overlijden zoals wensen over al dan niet reanimeren, uitvaartwensen en nu dus voortaan ook orgaandonatie.

Meer weten over de donorclausule?

De Netwerknotaris helpt je je keuze duidelijk vast te leggen voor je nabestaanden.

direct notariële hulp