Meer familieruzies. Uitslagen familiemonitor 2015

Geplaatst op: maandag 7 december 2015

Netwerk Notarissen heeft voor de derde achtereenvolgende keer een eindejaarspeiling gehouden in het kader van de familiemonitor. Wat blijkt? Een steeds groter percentage van de Nederlanders heeft geen contact meer met een of meer familieleden. Dat is meestal te wijten aan een ruzie. "Er is tussen familieleden vaak ruzie over geld en erfenissen", zegt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. 21% van de Nederlanders viert in 2015 geen kerst met familie. De reden hiervoor is mede dat het contact met familieleden is verbroken.

Uit de familiemonitor blijkt dat 47% van de Nederlanders geen contact meer heeft met een of meer familieleden. Dat zijn vaak broers en zussen: 69% van de respondenten geeft aan het contact te hebben verbroken met broers en zussen. "Als de ouders zijn overleden, kan het gezin makkelijk uit elkaar vallen. Maar ook als het aankomt beslissingen te nemen over de zorg van ouders of zaken rond het sterfbed, leidt dit tot spanningen tussen broers en zussen", vertelt Van der Geld.

Het aantal ouders en kinderen dat geen contact meer met elkaar heeft, blijft stabiel in de familiemonitor. "Ongeveer in 16% van de verbroken contacten gaat het om ouders en kinderen. Reden voor ouders om hun kinderen te willen onterven", zegt Van der Geld. Maar ook schoonkinderen die zich teveel met de familie bemoeien en vermoed worden achter het geld aan te zitten kunnen reden zijn voor een onterving van het eigen kind.

In de eindejaarspeiling werd ook gevraagd naar de bereidheid de ouder in de huis te nemen in het kader van de verzorging. 9% van de kinderen blijkt hiertoe bereid. De respondenten gaven aan dat het vooral de angst is in te moeten leveren op de privacy, die hen hiervan weerhoudt. 15% van de kinderen vindt de verzorging van hun ouders een taak van de overheid.

Binnen de familie wordt er vaak geld van elkaar geleend. "Familieleden hebben niet alleen emotioneel maar vooral ook zakelijk met elkaar te maken. Omdat er geld wordt geleend maar ook omdat ze bijvoorbeeld samen in een bedrijf zitten of bij elkaar op het erf wonen". 25% van de respondenten gaf aan geld te hebben (uit)geleend binnen de familie. Dit geld was vooral bestemd voor de eigen woning: om een huis te kopen of om het huis te verbouwen. Dat gebeurt vaak zonder dat er een leningscontract wordt gemaakt. "Dit is er mede oorzaak van dat er veel over geld wordt geruzied binnen families. Vooral als er een erfenis is, zien we dat zo'n lening tot onenigheid zorgt omdat bijvoorbeeld niet duidelijk is hoeveel geld er is geleend", vertelt Van der Geld.

De resultaten van de hele monitor kun je downloaden door hier te klikken.

Meer informatie over de resultaten van de familiemonitor? Contactpersonen zijn:
Robert Coster (communicatiemanager Netwerk Notarissen) op tel. 06 81 84 83 16
Lucienne van der Geld (juridisch directeur Netwerk Notarissen) op tel. 06 22 90 55 52.