Vakantiedagen lekken vaak weg uit de erfenis

Geplaatst op: vrijdag 14 augustus 2015

De zomervakantie is voor sommigen bijna voorbij; andere zijn of gaan nog genieten van hun opgenomen vakantiedagen. Hoeveel vakantiedagen zijn er nog over na de vakantie? Dat is niet alleen belangrijk omdat je dan weet hoeveel vakantiedagen je dit jaar nog kunt opnemen. Vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, geven recht op een financiële vergoeding van de werkgever. En als je overlijdt voordat je de vakantiedagen hebt opgenomen, dan krijgen je erfgenamen de vakantiedagen in geld uitbetaald. “Veel nabestaanden weten niet dat ze recht hebben op uitbetaling van de vakantiedagen van de overledene. Hierdoor lekt een deel van de erfenis weg”, zegt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen.

Lange reis

Vaak sparen werknemers vakantiedagen om een mooie langere reis te maken. Uit een onderzoek van Expedia van 2014 bleek dat 24% van de werknemers de vakantiedagen liever meeneemt naar een volgend jaar, om er dan voor langere tijd tussenuit te gaan. Wat gebeurt er als de werknemer in de tussentijd overlijdt? Dan vererven de vakantiedagen aan de erfgenamen. Deze hebben dan recht op uitbetaling van de vakantiedagen. Dat heeft de rechter en het Europese Hof (in 2014) geoordeeld. “Dit betekent dat de erfgenamen bij de werkgever moeten informeren hoeveel vakantiedagen de overledene had opgespaard. Vervolgens kunnen deze dagen worden uitbetaald”,  zegt Lucienne van der Geld. Vanaf 2012 geldt de regel dat de wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het opbouwjaar moeten worden opgenomen. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan een andere afspraak over gespaarde vakantiedagen staan.

Weglekkende erfenis

Volgens Van der Geld lekt een steeds groter deel van de erfenis weg. “Het vermogen van iemand bestaat uit steeds meer verschillende onderdelen. Daardoor is het voor erfgenamen steeds moeilijker om er achter te komen waaruit de erfenis bestaat.” Het gaat bij de weglekkende erfenis naast opgespaarde vakantiedagen ook om tegoeden op pasjes bijvoorbeeld bij de zonnebank of om het tegoed op diensten zoals Paypal. “Door de weglekken van een deel van de erfenis lopen erfgenamen niet alleen geld mis. Ook online opgeslagen foto’s zijn vaak niet bereikbaar voor erfgenamen.”
Netwerk Notarissen brengt momenteel via een peiling in beeld hoeveel bezittingen Nederlanders in de cloud hebben staan. Brits onderzoek van Rackspace 'Generation cloud 2012' laat zien dat Britse consumenten gezamenlijk voor 26,8 miljard euro aan gegevens in de cloud hebben staan. Verwachting van deze onderzoekers is dat digitale gegevens met een waarde van 17,9 miljard euro van Britse gebruikers potentieel voor altijd verloren kunnen gaan. In Nederland lopen we dat zelfde risico stelt Van der Geld.