Erfbelasting in het buitenland. Verandert die door de Europese erfrechtverordening?

Geplaatst op: vrijdag 31 juli 2015

Vanaf 17 augustus 2015 wordt je Nederlandse testament binnen Europa ook voor jouw buitenlandse bezittingen erkend. Vanaf die datum geldt namelijk voortaan de Europese erfrechtverordening. Deze verordening regelt echter niet de erfbelasting in Europa. Wat betekent dat voor internationale erfenissen?


Wanneer is er sprake van een internationale erfenis?

We spreken van een internationale erfenis als je vermogen in het buitenland hebt, als één of meer van je erfgenamen in het buitenland wonen of als je zelf van plan bent in het buitenland te gaan wonen. Met de komst van de erfrechtverordening is jouw Nederlandse testament voortaan geldig in alle Europese landen (met uitzondering van Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Ierland).
Voortaan wordt, op basis van je Nederlandse testament, in Europese landen vastgesteld wie jouw buitenlandse bezittingen erft. Vervolgens wordt aan de hand van de regels van het land waar jouw bezit zich bevindt, vastgesteld of en hoeveel erfbelasting betaald moet worden.

Wanneer moet erfbelasting worden betaald in het buitenland?

In Europa hebben landen verschillende regels voor de erfbelasting. Nederland kijkt voor de erfbelasting naar de woonplaats van de overledene. Als de overledene in Nederland woonde, dan moet in Nederland erfbelasting worden betaald over de hele erfenis – ook als bijvoorbeeld een vakantiehuis in het buitenland wordt geërfd of alle erfgenamen in het buitenland wonen. Stel dat het vakantiehuis in Frankrijk staat en de overledene woonde in Nederland, dan kan er toch ook in Frankrijk erfbelasting moeten worden betaald. Er zijn maatregelen genomen om dubbele erfbelasting zo veel mogelijk te voorkomen, maar soms ontkomen jouw erfgenamen er niet aan een stukje extra belasting in het buitenland te moeten betalen.

Op welke andere fiscale ‘verrassingen’ moet men bedacht zijn?

Wat in Nederland voor de erfbelasting vanzelfsprekend is, hoeft niet zo in het buitenland te zijn. In Nederland worden stiefkinderen die erven, voor de vrijstelling en het tarief van de erfbelasting, gelijk gesteld met de eigen kinderen van de overledene. Een ongetrouwde samenwonende partner kan voor de erfbelasting in Nederland in aanmerking komen voor de vrijstelling die ook voor een getrouwde partner geldt. Een getrouwde partner kan namelijk maximaal ruim 630.000 euro belastingvrij erven (en afhankelijk van pensioenaanspraken minimaal ruim 160.000 euro). In het buitenland is dit niet altijd het geval en/of is het bedrag van de vrijstelling anders.

Tot slot

Als je een internationale erfenis hebt, dan blijft het - ondanks de komst van de erfrechtverordening - belangrijk om advies in te winnen bij de notaris over de fiscale gevolgen bij jouw overlijden.