Aangifte schenkingsvrijstelling vóór 1 maart 2015

Geplaatst op: donderdag 26 februari 2015

Als je in 2014 een schenking hebt gedaan of ontvangen, moet je er misschien aangifte over doen bij de Belastingdienst. Over schenkingen in 2014 moet je vóór 1 maart 2015 aangifte hebben gedaan. Niet in alle gevallen hoef je aangifte te doen.

De ontvanger van een schenking hoeft alleen schenkbelasting te betalen als deze in waarde meer geschonken heeft gekregen dan de vrijstelling die voor hem/haar geldt. Hieronder staan de vrijgestelde bedragen voor 2014. De vrijstelling die voor jou geldt, is afhankelijk van uw relatie met de schenker. Je moet ook aangifte doen als de Belastingdienst je een formulier toestuurt.

Er is een drietal grotere schenkingen vrijgesteld van schenkbelasting, waarbij de ontvanger van die schenking toch aangifte moet doen:

  • de schenking van ouders aan kinderen van het eenmalig verhoogde schenkingsbedrag, die niet voor de eigen woning is bestemd;
  • de eenmalige schenking voor de eigen woning (van maximaal 100.000 euro) en die aan vastgestelde voorwaarden voldoet;
  • de eenmalige schenking van ouders aan kinderen voor een studie of opleiding en die aan vastgestelde voorwaarden voldoet.

Heb je een onderneming of aandelen in een bv geschonken gekregen? Je kunt dan bij de aangifte kiezen voor de toepassing van de faciliteiten voor de bedrijfsopvolging als aan de vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

Als de schenking is vastgelegd bij de notaris, dan heeft de notaris vaak al de aangifte verzorgd.
Voor de zekerheid kun je dat nog even bij de notaris navragen.

Samengevat:

Je moet vóór 1 maart 2015 aangifte doen van een schenking als:

  • je een schenking hebt gekregen in 2014 die in waarde groter is dan het vrijgestelde bedrag dat voor jou geldt;
  • je een bijzondere schenking hebt gekregen van het eenmalig verhoogde bedrag, voor de eigen woning of voor een opleiding of studie.

Neem contact op met ons voor meer informatie over de aangifte.