Nieuwe regels voor huizenveilingen

Geplaatst op: dinsdag 30 september 2014

Wanneer een schuldenaar langere tijd de hypotheekrente niet meer aan de bank betaalt, kan de bank als uiterste maatregel het huis veilen. Met een wetsvoorstel dat vandaag door de Eerste Kamer is aangenomen moet de procedure van veilingen worden verbeterd. Hierdoor zouden huizen voor een hogere prijs verkocht moeten worden. Dat is gunstig voor zowel de huiseigenaar als de bank. Voor de huiseigenaar omdat met de opbrengst zijn schuld bij de bank moet worden afgelost: hoe hoger de opbrengst des te minder schuld. Voor de bank geldt dat ze een groter deel van de hypotheek terugbetaald krijgt.

Door het veilen via internet zouden meer particulieren ge├»nteresseerd raken een huis op een veiling te kopen. Hiermee werd al in de praktijk gewerkt; de regeling is met het wetsvoorstel ook wettelijk vastgelegd. Doordat de veiling via het internet toegankelijk wordt voor een breed publiek, is de gedachte dat de verkoopopbrengst wordt verhoogd. Een belangrijke voorwaarde is hierbij dat de eindtijd flexibel is, wat inhoudt dat deze met wordt verlengd als er aan het slot wordt 'overboden'. Hiermee wordt voorkomen dat er veel bieders zijn die vlak voor de eindtijd flink tegen elkaar gaan opbieden.
Ondanks het feit dat de veiling via internet plaatsvindt, ligt het toezicht ervan, zoals ook bij een 'gewone' veiling, bij een notaris. Als de veiling via internet wordt gehouden, dan kan hij de veiling via een app in de gaten houden.
Nu moeten veilingen nog worden aangekondigd via een advertentie in een dagblad. Ook hier wordt het internet ingezet: door de wetswijziging kan de veiling ook via het web worden aangekondigd.

Een andere wijziging gaat over de kosten van de veiling. In de huidige wet komen de kosten vrijwel helemaal voor de rekening van de koper op de veiling, zodat het voor hem vaak niet duidelijk is welk bedrag hij naast de koopprijs van het pand nog moet betalen. Volgens het nieuwe systeem zullen bijna al deze kosten betaald worden door de eigenaar wiens huis geveild wordt. Voordat de veiling plaatsvindt, moet hem zo goed mogelijk indicatie van deze kosten worden gegeven.

De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2015.