Nadelen Radartestamenten?

Geplaatst op: dinsdag 30 september 2014

In De Telegraaf werd afgelopen weekend de 'noodklok geluid' vanwege de 'nadelen van Radartestamenten'. Wat is het geval? Radartestamenten zouden meer belastingrente kosten. In een aantal gevallen brengt de Belastingdienst erfgenamen belastingrente in rekening over de erfbelasting die zij moeten betalen. Door een wijziging in de wet zou de Belastingdienst bij Radartestamenten meer belastingrente in rekening kunnen brengen als de laatste ouder overlijdt, dan bij andere testamenten. Of dit daadwerkelijk door de Belastingdienst wordt gedaan is overigens nog niet bekend.

Wat is een Radartestament?
Partners die kinderen hebben, willen meestal dat de kinderen wel erven maar dat zij de erfenis pas krijgen als ook de achterblijvende partner is overleden. Dit is ook het uitgangspunt van de wet. Deze regeling heet de 'wettelijke verdeling' en geldt voor getrouwde en geregistreerde partners met kinderen. Als de eerste partner overlijdt dan erven de kinderen wel maar houden zij hun erfdeel te goed omdat de hele erfenis naar de achterblijvende partner gaat. Ook al krijgen de kinderen hun erfdeel nog niet, er moet toch erfbelasting worden betaald als zij meer erven dan het vrijgestelde bedrag voor de erfbelasting. De 'wettelijke verdeling' is niet verplicht: in een testament kan een andere regeling worden opgenomen.
Ruim vier jaar geleden bracht Radar onder de aandacht dat je met de testamentvorm 'tweetrapsmaking' kunt bereiken dat bij het eerste overlijden geen erfbelasting hoeft te worden betaald voor de kinderen.

Om hoeveel belastingrente gaat het?
Een voorbeeld: Vader maakte een radartestament en overlijdt vóór moeder. Als moeder ook overlijdt, kan belastingrente een rol gaan spelen (maar zoals gezegd is nog niet bekend of de Belastingdienst er daadwerkelijk wat mee doet). Als moeder de erfenis van vader niet helemaal heeft opgemaakt, erven de kinderen dat. Stel dat er van de erfenis van vader op het moment dat moeder overlijdt 100.000 euro over is. Er zijn twee kinderen, die ieder 50.000 euro erven. Er moet daarover dan ongeveer 10.000 euro erfbelasting worden betaald. De belastingrente die de Belastingdienst over dit bedrag in rekening kan brengen is dan ongeveer 400 euro.

Ik heb een Radartestament, wat moet ik doen?
Het is sowieso goed om eens in de paar jaar naar uw testament te laten kijken. Wetten en regels veranderen en ook uw persoonlijke situatie. Daardoor kan een testament anders uitpakken dan u had bedoeld toen u het testament maakte. Erfbelasting kan een reden zijn om opnieuw naar uw testament te kijken, maar ook de gevolgen van de AWBZ-premie die u misschien in de toekomst moet betalen. Er zijn nog meer redenen om ons opnieuw naar uw testament te laten kijken; ontdek de 10 redenen door hier te klikken.

Wilt u direct door ons geïnformeerd en geadviseerd worden? Neem dan contact met ons op.