Wetsvoorstel naar Tweede Kamer om huwelijksregels te moderniseren

Geplaatst op: vrijdag 11 juli 2014

D66, PvdA en VVD hebben vandaag een wetsvoorstel ingediend om de huwelijksregels te moderniseren. Netwerk Notarissen pleit al langer voor een modernisering omdat de huidige huwelijksregels, zeker in vergelijking met het buitenland, 'hopeloos achterlopen', stelt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. Het wetsvoorstel sluit aan bij de wensen van veel Nederlanders die gaan trouwen. Netwerk Notarissen adviseerde de indieners over de uitwerking van het wetsvoorstel in de praktijk. De indieners noemden dit advies vandaag 'deugdelijk onderbouwd vanuit een organisatie die zich dagelijks bezighoudt met de praktijkuitoefening en zich voornamelijk richt op de bevordering van dekwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten kantoren".

Bezittingen en schulden niet delen
Netwerk Notarissen legde in 2013 verschillende stellingen voor aan 3.000 aanstaande echtgenoten. Uit dit onderzoek blijkt dat 61% van de partners bij scheiding de bezittingen die zij voor het huwelijk hadden niet willen delen. 74% van de partners wil niet in elkaars schulden delen bij een scheiding. Erfenissen worden door 90% niet als gezamenlijk bezit gezien. In het wetsvoorstel wordt hieraan tegemoet gekomen omdat erfenissen en schenkingen, voorhuwelijkse bezittingen en voorhuwelijkse schulden voortaan niet meer tot de gemeenschap van goederen horen. Deze hoeven dan niet meer gedeeld te worden bij een scheiding.

Samenwonen of trouwen?
De trend van minder trouwen en meer samenwonen is jaren geleden al ingezet. De achterlopende huwelijksregels helpen er niet aan mee dat mensen nog kiezen om te trouwen. "Het huwelijk schept financiƫle banden, ook als je gaat scheiden in de vorm van alimentatie. In veel gevallen past dat niet meer bij wat mensen willen. Ik hoor van gescheiden ouders dat zij hun kinderen adviseren om te gaan samenwonen en niet te gaan trouwen en daarna nog twaalf jaar financieel aan elkaar vast te zitten" vertelt Lucienne van der Geld die ook docent relatierecht is aan de Radboud Universiteit. Daarom is Netwerk Notarissen voorstander om niet alleen de gemeenschap van goederen te moderniseren maar ook de alimenatieregels. Er wordt over dit onderwerp ook gedebateerd in de Tweede Kamer maar tot een wetsvoorstel is het nog niet gekomen.

Voorhuwelijkse bezittingen
Het wetsvoorstel brengt behalve de hoognodige modernisering ook de nodige uitdagingen bij erfenissen en echtscheidingen. Dit komt omdat er standaard meerdere vermogens ontstaan. Naast de beperkte gemeenschap van goederen heeft namelijk iedere partner nog een eigen vermogen. Van der Geld verwacht dat er met de fiscus de nodige discussies komen als een echtgenoot overlijdt over wat tot er tot de erfenis hoort en waarover erfbelasting moet worden betaald.

Netwerk Notarissen gaat daarom als de nieuwe huwelijksregels zijn ingevoerd de mogelijkheid bieden het vermogen van beide partners bij de notaris op papier te laten zetten voordat zij trouwen. Hierdoor komt vast te staan wat iedere partner had bij start van het huwelijk en wat bij een echtscheiding niet wordt gedeeld en waarover bij overlijden geen erfbelasting hoeft te worden betaald.