Europese Hof: vrijstelling voor geërfd of geschonken ondernemingsvermogen mag

Geplaatst op: donderdag 26 juni 2014

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vrijstelling bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen niet discriminerend is. Eerder vond de Rechtbank Breda dat het onderscheid tussen het erven van een bedrijf en ander vermogen voor de erfbelasting te groot was. De uitspraak van de Rechtbank Breda leidde ertoe dat erfgenamen herziening vroegen van de erfbelasting die zij moesten betalen over erfenissen zonder ondernemingsvermogen.

In deze zaak heeft nu ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan over de vraag of de vrijstelling bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen voor ondernemingsvermogen oneerlijk discriminerend is ten opzichte van ander geërfd of geschonken vermogen waarvoor die vrijstelling niet geldt. Het Europese Hof heeft nu geoordeeld dat er geen discriminatie is en dat de vrijstelling voor het erven en schenken van ondernemingsvermogen in Nederland in de wet mag blijven staan.

Als je hier klikt kun je de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens lezen.