Netwerk Notarissen waarschuwt voor juridische kat in de zak bij aanschaf chalets op vakantieparken

Geplaatst op: maandag 26 mei 2014

Nu de zomer nadert is het kopen van een chalet op een vakantiepark voor veel Nederlanders een aanlokkelijk perspectief. Netwerk Notarissen waarschuwt aspirantkopers eerst goed te onderzoeken wat men koopt. Uit een steekproef bij tien vakantieparken blijkt dat de gehanteerde juridische constructie bij de verkoop van chalets rammelt. Hierdoor lopen chaleteigenaren risico als de eigenaar van het vakantiepark failliet gaat. "Onlangs oordeelde de rechter nog dat de bank door het faillissement van de parkeigenaar de grond én de chalets op het park mocht verkopen" zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. Chaletkopers zijn de dupe van deze werkwijze van vakantieparken.

Onroerende zaken
Veel van de vakantieparken waarnaar Netwerk Notarissen een steekproef deed, verkopen chalets alsof het roerende zaken zijn. Zij laten een koopcontract tekenen waarin staat dat het chalet gekocht wordt en dat daarnaast maandelijks huur betaald moet worden grond. De meeste chalets zijn echter onroerend; dit betekent dat de chalets eigendom zijn van de eigenaar van de grond ook al staat er in een contract dat je een chalet koopt. Veel chaletkopers betalen wel een koopsom voor een chalet maar worden er juridisch gezien geen eigenaar van. Daarnaast betalen ze ook nog huur aan het vakantiepark. "Omdat chalets vaak onroerend zijn, is juridisch gezien het chalet van de eigenaar van de grond. Het maakt daarbij niet uit wie het chalet gebouwd of betaald heeft. Ook is het niet relevant of er al dan niet wielen onder het chalet zitten en of het chalet verplaatsbaar is" zegt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen.

Faillissement
De Consumentenbond adviseert kopers van chalets eerst langs de notaris te gaan. Van der Geld: "De notaris kan er voor zorgen het chalet niet van de grondeigenaar is/wordt maar van de koper van het chalet. Als de grondeigenaar failliet gaat dan kan de eigenaar van het chalet een andere staplek voor het chalet zoeken."

Netwerk Notarissen gaat parkeigenaren benaderen om hen te wijzen op de risico's die zij chaletkopers laten lopen. De notarissen ontwikkelden een methode waarmee parkeigenaren het juridisch beter kunnen regelen voor chaletkopers en voor hen die al een chalet bezitten.

Over Netwerk Notarissen www.netwerknotarissen.nl
Netwerk Notarissen is een organisatie van 150 notariskantoren in Nederland met bijna 600 juristen die door samen te werken mensen op de kruispunten van hun leven samen beter van dienst willen zijn. Zij vormen samen een denktank voor de veranderende maatschappij. Contactpersoon voor dit onderwerp is mr. Lucienne van der Geld (juridisch directeur Netwerk Notarissen en docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen) via telefoonnummer 06 - 22 90 55 52 of per e-mail geld@nnco.nl en drs. Robert Coster (communicatiemanager van Netwerk Notarissen) via telefoonnummer 06 - 81 34 83 16 of per e-mail coster@nnco.nl.