Monitor 'schulderfenissen', cijfers 2013 van beneficaire aanvaardingen en verwerpingen

Geplaatst op: vrijdag 9 mei 2014

In 2012 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de cijfers van de beneficiaire aanvaarding. Aanleiding was een enquête die Netwerk Notarissen en de NOS deden onder de bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren naar de toename van het aantal erfenissen met schulden. In oktober 2012 heeft Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen in het rapport 'Erven zonder financiële zorgen' een voorstel gedaan om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden in een erfenis. In februari 2014 heeft staatssecretaris Fred Teeven naar aanleiding van dit rapport een wetsvoorstel gemaakt.

Netwerk Notarissen houdt een monitor bij van de cijfers van beneficaire aanvaardingen en verwerping van erfenissen vanaf 2010. Voor de cijfers van 2013 is een steekproef gedaan onder 5 van de 11 rechtbanken. De cijfers van 2013 laten het volgende beeld zien:
gemiddeld is er een stijging in 2013 ten opzichte van 2012 van 38% van de beneficiaire aanvaardingen;
gemiddeld is er een stijging in 2013 ten opzichte van 2012 van 22% van de verwerpingen.

De stijging sinds 2010 van het aantal beneficaire aanvaardingen en verwerpingen, afgezet tegen het aantal overlijdens in 2010 en 2013 is gemiddeld 70% voor de beneficiaire aanvaardingen,voor verwerpingen is dat 45%. In het aantal overlijdens is een kleine stijging, namelijk van 3%.