Vandaag in de Volkskrant: 'schenkingsmanie'

Geplaatst op: zaterdag 3 mei 2014

Tot en met 31 december 2014 mag iedere Nederlander een ander belastingvrij 100.000 euro schenken. De begunstigde moet die schenking in de eigen woning steken door bijvoorbeeld een huis te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek.

Dat de eigenwoningschenking populair is bleek al in januari toen Netwerk Notarissen onder de aangesloten notariskantoren een enquête hield naar de aantallen schenkingen die sinds 1 oktober 2013 belastingvrij werden gedaan. Onlangs deed Netwerk Notarissen opnieuw een steekproef onder de aangesloten notariskantoren.

Uit een steekproef bij tien van de aangesloten notariskantoren komt het volgende beeld over de eigenwoningschenking naar voren:

10 notariskantoren aangesloten bij Netwerk Notarissen

Gemiddeld

Percentage schenkingen van volledig vrijgestelde bedrag (100.000 euro)

44%

Gemiddelde bedrag dat geschonken wordt (in euro's)

60.313

Schenking van hetzelfde bedrag aan alle kinderen

79%

Percentage schenking vastgelegd in notariële akte

90%

Percentage schenkingen anders dan tussen ouders en kinderen

8%

Doel van de schenking

 

Aflossen lening

45%

Kwijtschelding lening aan kinderen

18%

Verbouwing

14%

Aankoop woning

19%

Combinatie van bovenstaande

3%


Vandaag zegt Lucienne van der Geld (juridisch directeur van Netwerk Notarissen) in de Volkskrant over de eigenwoningschenking: 'We zien dat regelmatig dat mensen zó enthousiast zijn over de donatie dat ze meer willen geven dan ze echt kunnen missen'. Daarom is het belangrijk eerst voor advies naar een Netwerknotaris te komen. Kan je namelijk het geschonken geld wel missen? En als je niet alle kinderen evenveel schenkt, wat zijn de gevolgen als je kinderen later van je erven?

Wil je meer weten over de eigenwoningschenking?