Cijfers over schulderfenissen

Geplaatst op: donderdag 1 mei 2014

Netwerk Notarissen doet sinds 2010 jaarlijks onderzoek bij rechtbanken naar het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen in erfenissen. Het onderzoek over de cijfers van 2013 is bijna afgerond. De cijfers worden een dezer dagen op deze website gepubliceerd.

In 2010 deed Netwerk Notarissen samen met de NOS een enquête onder de bij het samenwerkingsverband aangesloten notariskantoren. Uit deze enquête bleek een stijging van het aantal erfenissen met schulden. Deze enquête was de impuls om bij rechtbanken te onderzoeken of die schulderfenissen ook leidden tot meer beneficiaire aanvaardingen.

Erfgenamen aanvaarden een erfenis beneficiair om niet aansprakelijk te worden voor de schulden van de erfenis. Het is niet altijd meer mogelijk om een erfenis beneficiair te aanvaarden. De wet zegt namelijk dat als een erfgenaam zich gedragen heeft als een erfgenaam die de erfenis heeft geaccepteerd, er geen keuze meer is voor beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de erfgenaam via marktplaats spullen van de overledene heeft verkocht.  

Erfgenamen kunnen een erfenis ook verwerpen. Zij doen daarmee definitief afstand van alle rechten op de erfenis. Bijvoorbeeld omdat er meer schulden dan bezittingen zijn maar ook omdat zij om een andere reden niets met de erfenis van de overledene te maken willen hebben.

Netwerk Notarissen is van mening dat erfgenamen beter beschermd moeten worden tegen de schulden in een erfenis. Daarom deed zij met het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit onderzoek naar hoe de wet aangepast kon worden om dat te bereiken. In oktober 2012 verscheen het rapport 'Erven zonder financiële zorgen'. In februari 2014 publiceerde staatssecretaris Teeven een wetsvoorstel die hij naar aanleiding van het rapport maakte.