Van eenmanszaak naar flexbv?

Geplaatst op: donderdag 6 maart 2014

De (flex)bv kan voordelen hebben; niet alleen fiscaal gezien maar ook vanwege de scheiding van zakelijk en privé. Als de ondernemer een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof) heeft, dan kan dat bedrijf worden ingebracht in een bv. Heb jij plannen om met je bedrijf verder te gaan als bv? Kom dan spoedig bij ons langs voor advies. Als je namelijk tijdig langskomt, kunt u nog gebruikmaken van de laatste jaarcijfers.

Het kan fiscaal voordelig zijn het bedrijf in te brengen in een bv die nog moet worden opgericht. Bovendien worden de risico's beperkt voor de ondernemer, zijn partner en zijn familie. De bv is namelijk voortaan aansprakelijk als het misgaat met het bedrijf en niet de ondernemer zelf. Bij een bv is de ondernemer alleen aansprakelijk als hij wanbeleid voert.
Als het de bedoeling is het risico zo veel mogelijk te spreiden, dan kan de eenmanszaak, maatschap of vof in meerdere bv's worden omgezet.
Bij de oprichting van de bv wordt het bedrijf 'ingebracht'. Dit betekent dat de bv eigenaar wordt van alle bezittingen en bedrijfsmiddelen van het bedrijf. De ondernemer heeft via de aandelen die hij bij de oprichting krijgt dan (nog steeds) recht op de waarde van de bezittingen en de bedrijfsmiddelen.

Als de bezittingen en schulden van de eenmanszaak, maatschap of vof aan een bv worden overgedragen, moet daarvan een beschrijving worden gemaakt. Die beschrijving moet zijn gebaseerd op cijfers die bij het ondertekenen van de oprichtingsakte niet ouder zijn dan zes maanden. Als de cijfers van 31 december worden gebruikt, moet de bv vóór 1 juli daarna worden opgericht. Een accountantsverklaring over de waarde van het bedrijf is wettelijk niet meer nodig.

De overgang van het bedrijf kan fiscaal 'ruisend' of 'geruisloos' plaatsvinden. Het is mogelijk dat je om fiscale redenen de bv voor 1 april moet hebben opgericht of dat je voor die datum al je voornemen om de bv op te richten moet hebben gemeld bij de Belastingdienst.

De Netwerknotaris kan het proces van de eenmanszaak, vof of maatschap naar de bv begeleiden.