Ouderen nemen maatregelen voor lagere zorgbijdrage

Geplaatst op: maandag 18 maart 2013

Netwerk Notarissen zien forse toename van testamenten en schenkingen in verband met AWBZ

 

Bij vaststellen nieuwe ABWZ-regels verwachtte de regering geen ontwijkgedrag. Uit een enquête onder 85 van de 160 notariskantoren van Netwerk Notarissen blijkt echter dat veel ouderen in de eerste drie maanden van 2013 hun vermogen hebben aangepast.

Veel ouderen zijn geschrokken van het nieuws dat vanaf 2013 een hogere eigen bijdrage moet worden betaald voor zorg en ziektekosten. Uit een enquête van Net-werk Notarissen blijkt dat veel van hen snel tot actie zijn overgegaan. Het gaat vooral om ouderen die nog niet in een zorg- of verpleeginstelling zitten. Zij maken testamenten en doen schenkingen om hun vermogen, waarover de zorgbijdragen wordt berekend, te verkleinen. Ouderen hopen daarmee in de toekomst een lagere eigen bijdrage te hoeven betalen.

Ontwijkgedrag

Toen de nieuwe maatregelen van de AWBZ aan de Tweede Kamer werden voorgesteld zei de regering nauwelijks ontwijkgedrag te verwachten. De nieuwe maatregelen zijn nog geen drie maanden oud of veel ouderen bezoeken een notaris om hun vermogen te verlagen, stelt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen op basis van een enquête onder notariskantoren. "Maar liefst één op de tien cliënten die bij de Netwerknotaris komt, komt voor advies over verlaging van het vermogen voor de AWBZ. Van die cliënten heeft 1 op de 4 cliënten vóór 1 maart bij de notaris maatregelen genomen voor die verlaging." Dat zijn vooral ouderen die nog niet in een AWBZ-instelling. "In veel mensen blijkt een diepe angst te zitten om het vermogen te moeten opeten terwijl ze in het verpleeghuis zitten. Ze vrezen hun kinderen geen erfenis te kunnen nalaten. De nieuwe maatregelen doet hen denken aan de Wet op de bejaardenoorden die tot 1997 gold en die leidde tot massaal wegschenken van vermogen".

Testamenten en schenkingen

Uit de enquête blijkt dat ouderen de notaris vooral opdracht geven het testament aan te passen of hen te adviseren over schenkingen. Van der Geld: "Ouderen kiezen er voor om in hun testament op te nemen dat de erfenis aan de kinderen moet worden uitgekeerd als de overgebleven ouder in een AWBZ-instelling terecht komt". Deze maatregel heeft pas effect als één van de partners is overleden. Veel meer effect heeft het wegschenken van het vermogen aan de kinderen. Een bedrag van ruim 5.000 euro mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. "Wij waarschuwen ouderen er bij stil te staan wat de effecten zijn van het wegschenken. Met het wegschenken verdwijnt de zeggenschap over je bezit. Daarom wordt op advies van de Netwerknotaris vaak gekozen voor schenken op papier of schenkingen die je terug kunt draaien."